Home

Waterschap AGV Naarden (206)

Welkom op de verkiezingspagina van de VVD voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zitten vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen en belangengroepen (inwoners, natuurbeheerders, agrariƫrs en het bedrijfsleven).

U kunt zelf invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur. Namelijk door eens in de 4 jaar te stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen. De bestuursleden houden zich onder andere bezig met de toekomstplannen voor het water, nemen hierover beslissingen en stellen de begroting op.

Voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart a.s. hebben wij als VVD een kandidatenlijst samengesteld en een 10 punten programma.

De VVD houdt koers!

9937750353_43371f9de8_o